נגישות

מרכז חדרים

מועדון זמר

ימי חמישי 20:30 במרכז חדרים - קריית ספר, 25 חיפה.

 


אישור הרשמה אינו אישור על תשלום. 

קבלה  תישלח בנפרד. תודה ולהתראות.