נגישות

מרכז חדרים

סקירה אסטרטגית של ישראל

ביום ראשון 24.11.19 בשעה 18:00

* אישור הרשמה אינו אישור על תשלום. 

  קבלה  תישלח בנפרד. תודה ולהתראות.