נגישות

מרכז חדרים

סוגיות בעולם הערבי

ימי ראשון בשעה 10:00

* אישור הרשמה אינו אישור על תשלום. 

  קבלה  תישלח בנפרד.  תודה ולהתראות.