נגישות

דוג סנטר

תקנון

כללי:
* על פי שיקול דעת של המרכז, המרכז רשאי לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות ולהחליף מדריך. במקרה של ביטול הפעילות יוחזר החלק היחסי של התשלום
* פתיחת קבוצות/ סדנאות מותנת במספר מינימום של משתתפים. המרכז רשאי לסגור פעילות עפ"י שיקול דעתו בשל מיעוט משתתפים.
*  כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד ללא תשלום לפני ביצוע הרישום.במידה והחליט להירשם, שיעור הניסיון ייחשב כשיעור הראשון.
* באישורי על גבי טופס זה הריני מאשר כי המשתתף יצולם במהלך הפעילויות המרכז, ומסכים שהמרכז ישתמש בתמונות לצרכיו. 

בריאות:
הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות וכי הנרשם מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית , או שינוי במצב בריאותו אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי ולצרף אישור רפואי לפעילות. 

לבאים עם כלב:
* הנני מצהיר כי הכלב מחוסן באופן קבוע בחיסון כלבת וכי קיים ברשותי אישור כלבת מעודכן 
* אני מצהיר כי הכלב שלי אינו מוגדר ככלב מסוכן (לפי חוק מדינת ישראל) 
 

תשלום:
* בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה, ערבי חג וימי זכרון לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא  יינתן זיכוי בגינם.
* התשלום לפעילות מתבצע בכל תחילת חודש / קורס
* משתתף שלא יתמיד בתשלומים, המרכז רשאי להפסיק השתתפות וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.
*עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 35 ש"ח

אודות המרכז
דוג סנטר א"מ 321795577.
טלפון: 050-400.2220
אתר: www.dogcenter.me
כתובת לדואר: השושנים 12 דירה 3 פתח תקווה

הצהרה:
* הנני מצהיר כי קראתי את תנאי ונוהלי ההשתתפות בפעילות המרכז כפי שהם מפורטים ואישור על גבי טופס זה מהווה הסכמה לתנאים ונהלים האמורים.