נגישות

בית מורשה בריאלי

תקנון

  נספח לטופס הרשמה חדרים- מרכז לתרבות יהודית ישראלית בחיפה - תשע"ט

 

כללי:

 1. ההרשמה לכל הקורסים והסדרות תשע"ט, תחל ב 1/12/18 גם באמצעות אתר חדרים או באופן ישיר מול מזכירות המקום.

 2. תוקף המנוי לעונה עד לתאריך - 31.08.2019 . לא ניתן יהיה לנצלו מעבר למועד זה. המנוי נרכש למספר האירועים המדויק אותו רכשתם. במידה ואינך מצליח להגיע נשמרת לך הזכות להעביר את כרטיס המנוי, למשתתף אחר  בתיאום מראש עד 48 שעות לפני האירוע. זכות העברת הכרטיס נשמרת לאירוע בודד אחד ובתיאום מראש.

 3. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי מימוש הגעה לפעילויות שנרכשו.

 4. פתיחת הסדרות מותנית במס' מינימום של נרשמים.

 5. הזכות לשינויים במועד פתיחת האירוע שמורה להנהלת חדרים.

 6. הפצת הודעת השינוי לרשימת התפוצה והודעה טלפונית למנויים בלבד או למשתתפים שאישרו את השתתפותם ברשימת התפוצה.

 7. בקשה לביטול השתתפות תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב, לא יאוחר מ-7 ימים לפני פתיחת הסדרה/ הרצאה.

 8. בסדרות לא יהיה ניתן לבטל את המנוי אחרי  המפגש הראשון.

 9. במקרה של ביטול ינוכו דמי הרשמה וטיפול   בסך 50 ₪.

 10. לאחר שני מפגשים לא יהיה החזר כספי.  

 11. במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת, החזר/זיכוי יקבע עפ"י שקול דעת ההנהלה.

 12. במקרה של המחאה שחזרה, יחויב הלקוח ב- 20 ₪.

 13. לרוכשי מנוי שנתי: רוכש מנוי שנתי בלבד בעלות של 800 ₪ ומעלה זכאי להטבה של 15%  בסדרה הנוספות.

 14. אירועים חד פעמיים: ניתן לרכוש כרטיסים חד פעמים החל משלושה שבועות לפני האירוע. ביטול כרטיסים לאירועים חד פעמיים וימי עיון יתקבלו עד 48 שעות לפני מועד האירוע, ע"מ שהזכות לאירוע חלופי תישמר. במידה ולא הודעת בזמן על ביטול או שינוי לא יתאפשר לכם לממש את זכותכם למופע חלופי.                    

פרסום:

 1. המשתתף מאשר למרכז חדרים  להציג מעת לעת באמצעי התקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו/או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.

 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומים ו/או הודעות שוטפות על השיעור בו הוא משתתף.

* קבלה תישלח במייל.