נגישות

דארמה יוגה

תקנון

תקנון דארמה

אנא קראו לפני רכישת מנויים, כרטיסיות ומוצרים

מנויים וכרטיסיות:

 • מנויים וכרטיסיות הינם מוצר שנרכש בתשלומים, ולא שירות המתחדש מדי חודש.
 • אין החזר כספי על מנויים וכרטיסיות, מלבד מנוי גמיש במפורט בהמשך
 • מנויים וכרטיסיות הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה (למעט במקרים מיוחדים של אישור מהסטודיו)
 • מנוי גמיש: למנויים השנתיים יש אפשרות יציאה בכל סוף חודש מלא של המנוי, בהודעה בכתב. ביציאה עד חודשיים מרכישת המנוי ישולמו החודשים שעברו לפי המחיר החודשי לחודש בודד, ביציאה עד 5 חודשים מרכישת המנוי ישולמו החודשים שנוצלו לפי המחיר החודשי במנוי 3 חודשים. ביציאה מ- 6-11 חודשים מרכישת המנוי ישולמו החודשים שנוצלו לפי המחיר החודשי במנוי 6 חודשים. אין זיכוי על חלקי חודשים.
 • הזיכוי נעשה בכרטיס האשראי. במנויים אחרים היציאה לפי חוקי מדינת ישראל.
 • המרת מנויים: ניתן להמיר מנוי ולהוסיף או להפחית את כמות השיעורים החודשית בהתאם לצורך, בתנאים הבאים:

ההמרה היא על כל יתרת המנוי ולא על חלקו, במידה והמעבר הוא למנוי זול יותר אין החזר כספי אלא רק הארכת המנוי בהתאם, או הוספת ההפרש במידה והמעבר הוא למנוי יקר יותר.

 • הקפאות: הארכת תוקף המנוי כנגד זמן שלא מנוצל במנוי. ניתן להקפיא מנוי שנתי בלבד לתקופה של עד 21 יום, בהודעה מראש בלבד (אין הקפאות בדיעבד), מינימום 7 ימים לכל הקפאה. אין קשר בין הקפאות ובין חישוב זיכוי בביטול מנוי, שנשאר ללא שינוי ומחושב לפי תאריך הרכישה. הקפאות לא עוצרות ולא מפסיקות את התשלומים באשראי.
 • אישורים רפואיים: בהצגת אישור רפואי על אי יכולת לתרגל יוגה הכולל תאריכים רלונטיים, יוארך תוקף המנוי או הכרטיסיה בהתאם לתאריכים שצוינו באישור. החזר כספי מטעמים רפואיים ינתן רק במקרה בו חו"ח לא ניתן לתרגל יוגה לצמיתות.
 • במקרה של ביטול שיעורי הסטודיו תתווסף הקפאה לכל המנויים והכרטיסיות על זמן הסגירה. לא תתווסף הקפאה לזמן בו היו שיעורים פרונטליים באוויר הפתוח. במידה והוצעו שיעורי זום, השתתפות בשיעורים נחשבת כשימוש במנוי/כרטיסיה ותבטל אפשרות להקפאה לזמן זה.
 • מרכז דארמה פועל על פי נהלי משרד הבריאות וההשתתפות בשיעורים תהיה על פי נהלים אלו המשתנים מעת לעת.
 • יוגה לילדים:
 • ביטול הרשמה בהודעה של 4 שיעורים מראש (ניתן להשתתף בשיעורים אלה).
 • ניתן לבטל עד פסח בלבד, לאחר מכן התשלום הוא עד סוף השנה.
 • במידה ויתבטלו שיעורים מסיבות אובייקטיביות, יוחזר מחירם בהחזר כספי.
 • במידת האפשר נקיים שיעורים בסטודיו או באוויר הפתוח בהתאם להוראות משרד הבריאות.

מוצרי הדארמכולת:

 • ניתן לקבל החזר כספי מלא או זיכוי לרכישת מנויים כרטיסיות ומוצרים תוך 14 יום מתאריך הרכישה, על כל מוצרי הדארמכולת מלבד מנשאים כמפורט בהמשך, וזאת כל עוד המוצר והאריזה במצב חדש לחלוטין כולל תוויות. מוצר שאריזתו נפתחה, התווית הוסרה או אינו במצב חדש (למשל חולצה שנלבשה) לא יוחלף ולא יזוכה.
 • מחיר המנשאים הנמכרים בדארמכולת כולל בתוכו 100 ₪ דמי ייעוץ והדרכה.
 • תנאי החלפה והחזרה: ניתן להחליף מנשאים לתינוקות, אשר נרכשו בדארמה לכל מנשא אחר או מוצרי הדארמכולת, או למנויים ושיעורים בסטודיו. החזר כספי יעשה עם הצגת חשבונית קנייה ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים מעת הקניה, כקבוע בחוק לגבי מוצרי טקסטיל ולבוש. ההחזר יהיה בקיזוז 100 ש"ח עלות ההדרכה וכן בקיזוז 5% מעלות המוצר כחוק. החלפה והחזר תוך 3 ימים וכשהמנשא והאריזה ללא שימוש ובמצב חדש לחלוטין.
 • מוצר שנמצא בו פגם יוחלף במוצר זהה, או במוצר זהה בצבע אחר. במידה והמוצר לא ניתן לאספקה יוחזר מחירו במזומן או בזיכוי.

תרגול בשיעורים:

 • השיעורים בהרשמה מראש דרך האתר או בטלפון. ניתן לבטל השתתפות בשיעורי ערב ערב 4 שעות לפני תחילת השיעור ובשיעורי בוקר עד 13 שעות לפני תחילת השיעור.
 • לא ניתן להיכנס לשיעורים באיחור
 • מרכז דארמה שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות כולל זמנים, סוגי השיעורים ומורים בכל עת.
 • ההשתתפות בשיעורי מתקדמים באישור הסטודיו ובהתאם לרמת התרגול.
 • מרכז דארמה אינו מתחייב לספק חניה ללקוחותיו, בד"כ ניתן להכנס לחניית הבנין לאחר שעה 17:00 ובימי שישי בבוקר, ובהגעה לשיעור בזמן.
 • מרכז דארמה אינו אחראי על חפצי המתרגלים.
 • מרכז דארמה אינו מתחייב ללוח השיעורים הנוכחי, והוא משתנה מעת לעת בהתאם לצרכי התלמידים והסטודיו.

שיעורים פרטיים בדארמה- נהלי הרשמה וביטול

 1. הרשמה לשיעור פרטי תעשה לאחר תיאום עם הסטודיו ותשלום מלא על השיעור. לא ניתן להירשם לשיעור ללא תשלום מראש
 2. בהשתתפות קבועה בשיעורים פרטיים, התשלום יהיה על בסיס חודשי. ללא תשלום קבוע לא נוכל לשמור עבורכם את הזמן של המורה והסטודיו באופן קבוע אלא רק על בסיס קביעה חד פעמית.
 3. ביטול שיעור עד 24 שעות מראש, ובמקרה והשיעור ביום ראשון- עד שישי בצהריים. בביטול מאוחר יותר לא יוחזר מחיר השיעור, בביטול בזמן ייקבע מחדש מועד השיעור, אך לא יתאפשר החזר כספי.
 4. במקרה של תשלום על מספר שיעורים מראש, במידה ולא מעוניינים בהמשך השיעורים יוחזר התשלום בניכוי 10% ממחירם.
 5. השיעור הינו לאדם שנקבע עבורו השיעור (או מספר אנשים שנקבע עבורם). צירוף תלמידים נוספים יתאפשר בתיאום מראש עם הסטודיו ובתוספת מחיר.
 6. ההסדר הכלכלי עם המורה שנשלח.ה אליכם (כולל מור.ה מחליפ.ה) הוא אך ורק דרך הסטודיו.

 

 

Darma Yoga

Code of Conduct

 Darma Yoga Code of Conduct

 Please read before purchasing subscriptions, card indexes and products

Subscriptions and Card Indexes:

•  Subscriptions and card indexes are a product purchased by installments, and not a service which is renewed every month.

•  There is no refund for subscriptions and card indexes, except for flexible subscription, specified below.

•  Subscriptions and card indexes are private and cannot be transferred (except for special cases which are approved by the studio)

•  Flexible subscription: a flexible subscription has 2 exit points, after 3 months and after 6 months, with a written notice provided two weeks before the exit point, you can get a refund, and the sum taken for the passing months is according to the price of the 3- or 6- months subscription accordingly. The credit is done by the credit card company. It is impossible to exit in other times, apart from the 2 specified exit points, and the definition of the laws of the State of Israel.

•  Freezing: prolonging the subscription validity for unused time during the subscription. You can freeze subscriptions for a period of up to 10 days for every three months, with an advanced notice only (no retrospective freezing), for a minimum time of 7 days for every freezing period. There is no relation between freezings and exit points, which remain unchanged.

•  Medical approvals: upon presenting a medical letter stating your inability to practice yoga, including relevant dates, the validity of the subscription or card index will be extended according to the dates specified. This freezing is not included in the allowed freezings. A medical refund will be given only if one can no longer practice yoga permanently.

Darma Shop Products

•   You can receive a complete refund or credit to purchase subscriptions, card indexes and products within 14 days from your purchase, on any products of the Darma Shop, except for baby carriers, as specified below, as long as the product and the packaging is completely new including its labels. A product which was opened, whose label was removed or if it is not new (for instance, a worn shirt) will not be replaced or accredited.

•   The price of the baby carriers sold in the Darma Shop includes 200 NIS of guidance fee. This sum will be diminished from the baby carrier price in the case of a refund. A return of the baby carrier is possible within 14 days when the baby carrier, the labels, the manual and all the accessories are completely new. A credit to purchase subscriptions, card indexes and products will be provided for the full purchase sum, if the product is found worthy of returning, as specified above.

•   A flawed product will be replaced with an identical product or an identical product of a different color. If the product cannot be provided, its price will be returned in cash or credit.

Practicing Classes

•   We do not allow the entrance of students who arrive late to class.

•   The Darma Center preserves the right to conduct changes in the schedule including times, lesson types and teachers, at all times.

•   Participation in advanced classes is subject to an approval of the studio and to your level of practice.

•   The Darma Center does not oblige to provide parking spaces for its clients, it is usually possible to enter the building parking lot after 17:00 and on Friday mornings, and by arriving to class on time.

•   The Darma Center is not responsible for students’ belongings.